Sąlygos ir taisyklės

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023 09 20

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir „Itališko skonio gurmanai“ UAB, kaip interneto svetainės www.italiskoskoniogurmanai.lt (toliau pardavėjas arba Mes) valdytojo.
1.2 „Itališko skonio gurmanai“ UAB turi teisę koreguoti taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsakantiems šioje Parduotuvėje.
1.3 Prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo susipažinti su svetainės Taisyklėmis ir Privatumo politika.

 1. Sąvokos:

Italiskoskoniogurmanai.lt – tai elektroninė parduotuvė (e-parduotuvė), kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkė yra UAB „Itališko skonio gurmanai“,302845035, buveinės adresas Verkių 29 B, Vilnius, vykdydama savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal Taisykles.
Atsiėmimas parduotuvėje – tai suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje, kuris yra nurodytas užsakyme ar interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.
Pardavėjas – UAB „Itališko skonio gurmanai“, juridinio asmens kodas 302845035, buveinės adresas Verkių 29 B, Vilnius.
Pirkėjas – asmuo, perkantis Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje. Pirkti e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Alkoholio prekės parduodamos tik asmenims, sulaukusiems teisės norminiais aktais nustatyto amžiaus, prekių perdavimo metu esantiems blaiviems. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje.
Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną vietovėse.

 1. Visiems užsakymams, kurie nesiekia 10€ taikomas papildomas 3€ mokestis. Mokestis įskaičiuotas į matomą pristatymo kainą. 
 2. Nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia  Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje prekių užsakymą, pasirenka apmokėjimo būdą, nurodo pristatymo adresą, pateikia reikalingus Pirkėjo duomenis ir patvirtina užsakymą. Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Mes išsiunčiame patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti. 
 3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. 
 4. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

6.1 Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
6.2 Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
6.3 Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir pristatymo kaina. Parduotuvėje italiskoskoniogurmanai.lt piniginėms operacijoms atlikti naudojamos trečiųjų šalių informacinės sistemos.
6.4 Paskutiniame žingsnyje sugeneruojamas užsakymas, kurį patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog visi duomenys yra teisingi.
6.5 Susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina jose nurodytas sąlygas pažymėdamas varnele.
6.6 Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, būtų atsiunčiamos jo nurodytu elektroniniu paštu.
6.7 Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir jis yra blaivus.
6.8 Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinktos atsiskaitymo priemonės apie įvykdytą pilną atsiskaitymą už prekes.
6.9 Parduotuvė, gavusi pranešimą, kad Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą, įsipareigoja užsakymą įvykdyti ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia prekių užsakymo patvirtinimą. Pradedamas užsakymo vykdymas.
6.10 Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
6.11 Mes pasiliekame teisę atšaukti užsakymą jei užsakymas nėra apmokėtas arba užsakytos prekės neturime pardavimo vietose, o pristatymo laikas Pirkėjui nėra tinkamas (šiuo atveju grąžinama pervesta pinigų suma).

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1 Prekių kainos italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.
7.2 Jei užsakymo pateikimo metu produkto kaina e-parduotuvėje skiriasi nuo kainos „Itališko skonio gurmanų“ fizinėje parduotuvėje, taikoma Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvės kaina. Akcijos ir kitos rinkodaros kampanijos Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje ir „Itališko skonio gurmanų“ fizinėse parduotuvėse gali skirtis.
7.3 Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje mokėjimo metodų meniu (Skiltis – Atsiskaitymo būdai). Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo – priėmimo. 

7.4 Pardavėjas pasilieka tesę keisti kainas e-parduotuvėje, kai jos pakintafizinėse parduotuvėse.

 1. Pirkėjo teisės

8.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Itališko skonio gurmanai" e-parduotuvėje šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis ir konkretaus pirkimo metu e-parduotuvėje taikomomis pardavimo sąlygomis.

8.2 Pirkėjas – vartotojas (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalį, vartotojas– fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis), turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Taisyklių 8.3 punkte numatytas išimtis. 

8.3 Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 

 • sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti;
 • pažeista prekės pakuotė ar prekės prekinė išvaizda.

8.4 Taisyklių 8.2 punkte nurodytas nuotolinės sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas – vartotojas ar Pirkėjo – vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę.

8.5 Pirkėjas – vartotojas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą, atsiųsdamas laisva forma parašytą prašymą, nuorytais įmonės kontaktais.

8.6 Prekės grąžinamos į „Itališko skonio gurmanai“ fizinę parduotuvę Vilniuje iš anksto suderinus prekių atsiėmimo ldatą. Dėl prekių grąžinimo kreiptis Itališkoskonioguramanai e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

8.7 Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą (nurodant užsakymo numerį).

8.8 Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas ir grąžintas prekes sumokėti pinigai į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.

8.9 Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas tų prekių pristatymo mokestis. 

9.Pirkėjo įsipaireigojimai

9.1 Pirkėjas, naudodamasis Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuve, įsipaireigoja laikytis taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

9.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. 

9.3 Pirkėjas įsipaireigoja laiku atsiimti siuntą iš paštomato arba siuntų atsiėmimo punkto. Pirkėjui neatsiėmus siuntos, ji yra grąžinama Pardavėjui.  Už grąžintas prekes sumokėti pinigai į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo siuntos grąžinimo, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas tų prekių pristatymo mokestis. 

9.4 Pirkėjas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas atsiimti užsakymą iš Pardavėjo, jei užsakymo metu pasirinko prekių atsiėmimą iš fizinės parduotuvės. Neatsiėmus užsakymo per 7 dienas, užsakymas yra anuliuojamas, o pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą.

 1. Užsakymo vykdymas

10.1 Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvės interneto svetainės puslapyje Prekių pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę pristatymo mokesčio netaikyti, jei užsakymo suma siekia ir viršija Italiskoskoniogurmanai.lt vienašališkai nustatytą tam tikrą užsakymo sumą. 

10.2 Už prekių pakavimo paslaugą yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis – 0,50 EUR. Pakavimo mokestis nepriklauso nuo prekių vienetų skaičiaus ar sumos. 

10.3 Pardavėjas deda visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas  susisiekia su klientu ir pasiūlo jam analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius analogiškos prekės, užsakymas išsiunčiamas be trūkstamos prekės, o pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą.

10.4 Jeigu Pardavėjo parinktos panašios prekės kaina yra mažesnė nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu panašios prekės kaina yra didesnė, Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti. 

10.5 Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. 

10.6 Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis. 

10.7 Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo ar bet kurias kitas viešąsias įstaigas, kitas negyvenamosios paskirties patalpas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. 

10.8 Užsakymai ruošiami tik darbo dienomis ir pristatomi tik darbo dienomis per Venipak kurjerių tarnybą. Pristatymo laikas priklauso nuo kurjerių tarnybos darbo laiko.

10.9 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba kurjerių tarnybos kaltės.

10.10 Prekių pristatymo metu Pirkėjas kartu su kurjeriu privalo patikrinti siuntos būklę ar nėra išorinių pažeidimų. Jei išorininių pažeidimo nesimatė, o priėmus siuntą pasimatė viduje esantys pažeidimai (stiklo dūžiai), Pirkėjas privalo nufotorafuoti pažeidimus ir atsiųsti įrodymus Pardavėjui, svetainės skiltyje KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

10.11 Tais atvejais, kai  Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas privalo nufotorafuoti neatitikimus ir atsiųsti įrodymus Pardavėjui, svetainės skiltyje KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

10.12 Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir jis yra blaivus. 

 1. Prekių pristatymas Lietuvoje

11.1 Lietuvoje prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo pinigų gavimo. Šventiniu laikotarpiu pristatymas gali užstrukti iki 5 d.d.
11.2 Pasirinkęs Kurjerio pristatymo paslaugą, Klientas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą, gavėjo vardą, pavardę bei teisingą gavėjo telefono numerį. Pašto kurjeris prekes pristatys nurodytu adresu arba į artimiausią (pagal pristatymo adresą) paštomatą, prieš tai paskambinęs (pranešęs SMS žinute) gavėjui nurodytu telefono numeriu. Kurjerio paslaugos pristatymo kaina Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) – 3,90 Eur, pristayymas į paštomatą 2,90 Eur. Užsakymą viršijus 50 Eur, pristatymas nemokamas. 

11.3 Prekių pristatymas į Kuršių Neriją su kurjeriu tarnyba negalimas. Priėmus užsakymą į Kuršių Neriją, jį galime pristatyti į Omnivos savitarnos terminalą Nidoje.

 1. Prekių kokybės ir tinkamumo naudoti terminas

12.1 Visų Italiskoskoniogurmanai.lt internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Pardavėjas atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
12.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad Italiskoskoniogurmanai.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
12.3 Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti galiojimo terminai.
12.4 Pardavėjas yra atsakingas už Italiskoskoniogurmanai.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą, jų tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
12.5 Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokioms prekėms sunaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.

 1. Baigiamosios nuostatos

13.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
13.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.5 Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su „Itališko skonio gurmanais“ iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Mus bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, „Itališko skonio gurmanams“ neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

NEMOKAMAS SIUNTIMAS

Nuo 50 eur Lietuvoje siunčiame nemokamai, išskyrus Kuršių Neriją

GREITAS PRISTATYMAS

Pristatome per 2 darbo dienas tiesiai į namus arba artimiausią paštomatą